nəzərMüəyyən etmək, sancağın köməyi ilə cadu və ya nəzər varmı
Sancağı geyimə belə sancaqlayırsınız ki, o olsun necə daha yaxın ürəyə olar. Onu əhatə edənlər görmək heç bir halda məcbur deyillər. Sancağın başı yönəldilmiş (göndərilmiş) olmalıdır Yer kürəsinin (torpağın) səthləri (üzləri) perpendikulyar. Sancaqlayaraq, növbətini danışırlar (deyirlər):
“Yolda məni xilas et, Tanrı, qəddar insanlardan və pis fikirlərdən. Amin, amin, amin.”
Bunu bahalıdan (əzizdən) əvvəl (qarşısında) edirlər və ya sadəcə evdən çıxaraq. Qayıdıb, sancağa baxmağa məcburi lazımlıdır. Əgər o açılmışdırsa – nəzər, itirilmişdir – cadu.

Kömürlə nəzərin təyini
Yəqin bilmək üçün (tanımaq üçün), sizdə nəzər yoxdurmu, suyun fincanını götürmək lazımdır və, özünü çarpazlayıb və fincanı, sözlərlə “Tanrı İsa İsa, bizi əfv et!” suya üç kömür (yanmış kibritlər olar) salmaq, və (amma) sonra belə sui-qəsdi demək:
“Müqəddəs su, mənim tərəfimdən yığılmış deyil, onun özü Müqəddəs İsanın anası yığırdı, növ (nəsil) xristian yumaq, nəzərlərdən kömək etmək. mən yumuram, mən yuyulub təmizləmirəm (əkilmirəm), Allah Anası yuyulub təmizləyir (əkilir), hamı (hər şey) ki, podumano, və tapmaca denmişdir (ürəyində tutulmuşdur), və buraxılmış, və zauşeno – burada sizə olmamaq, burada sizə yaşamamaq, Allah qulu (filankəs) məhv etməmək. Amin.”
Əgər kömür boğulacaqsa, və (amma) sınaq zamanı xəstə heç nə xüsusi hiss etməyəcək, deməli, xəstəlik deyil nəzərdən və ya cadudan. Amma əgər kömür üzəcəksə və fırlanacaqsa, və (amma) xəstə əsnəməyə və gərnəşməyə başlayacaq, — onu gözə gətirdilər.

Nəzərə tökmə – suyla yoxlamadır
Dərin nəlbəkiyə təmiz su tökün, onu onun başına qoyun, kimi nəzərə yoxlayırsınız. Suya şamdan yandırılmış mumu tökün. Bu halda məhkum etmək lazımdır:
“Su tökülür (axır), atəş (od) həyəcanlanır, mum yanır, bədbəxtlik tökülür.”
Sonra baxırsınız, mumdan hansı fiqur alındı. Əgər bu atdırsa, insan, gül – əlverişli proqnozdur, heç bir qorxusu yoxdur yoxlananla olmadı, əgər çarpayıya oxşar fiqurlar alındı tabut, qəbiri, — deməli, insanı gözə gətirdilər və tədbir görməyə təcili lazımlıdır.

Əvvəlki məqaləArzuolunmaz xatirələri yaddaşdan silmək mümkündürmü?
Növbəti məqalədəGeni dəyişdirilmiş qadınlar