İslam dünyası, fərqli coğrafi bölgələrə və iqlimlərə dağılmış vəziyyətdə olub, bir çox qövm və irqləri öz içində saxlayar. Orta şərqi, Afrika qitəsini, uzaq şərqi, Osmanlı İmperatorluğu dövründə İslam ilə tanış olmuş olan cənub şərq Avropanın bir neçə bölgələrini və bunlardan başqa Amerikada və şimal Avropanın içində olan Müsəlmanlar, İslam dünyasını təşkil etməkdədir. Olduqca geniş bir sahəyə yayılmış olan İslam Dünyası, zəngin ölkələrə sahibsə də bir çox ölkələr də kasıblıq və geri qalmışlığın ağrısını çəkməkdədir. Bu geri qalmışlıq yalnız texnologiya və iqtisaddan ötəri deyil; bəzən də bu ölkələrdə bir-birlərinə hakim olmağa çalışan qövmlər arasındakı sürtüşmelerin meydana gətirdiyi iç faktor və İstikbar dünyasının tətbiq etdiyi müxtəlif müdaxilə planları nəticəsində ibarət olan/yaranan xarici faktor vasitəsiylə bu ölkələrdə çox acı/ağrılı bir cədvələ qarşı-qarşıyayıq.

Bu vəziyyətin meydana gətirdiyi qarışıqlıq, kasıblıq və digər mədəni və ictimai axsaqlıqların mənfi nəticəsindən ən çox qadınları və uşaqları təsir etməkdədir. Sözüm ona yüksək mədəniyyətin (!) iştirak etdiyi, Avropanın ortasındakı Bosniya Hersekdəki faciəyə bir nəzər salaq. Texnologiya və İnsan Haqqlarının məşəlini əllərində saxladıqlarını müdafiə edən Avropalılar, Serblərin, Müsəlman soy qırımına göz yummaqdadırlar.
İslam dünyasında qadın
Bu atəş, son aylarda Yuqoslaviyanın cənubunda iştirak edən Kosovaya da sıçramışdır. Və yenə bu atəşin alovlarında əzilən qadınlar və uşaqlardır. Əlbəttə Bosniya Hersekdə edilən iyrənc işgəncələr və Müsəlmanlara, xüsusilə qadınlara tətbiq olunan insanlıq xarici rəftarlardan burada bəhs etmək istəmirik. Bu çirkin və heyvani davranışlardan bir çoxumuz xəbərdarıq.

Orta şərq də bundan çox fərqli deyil. İraqda ki Baas rejimi, öz məmləkətini, İranla səkkiz illik bir döyüşə soxması çatmırmış kimi, atəşkəs andlaşmasından sonra yerində dayana bilməyərək başqa bir İslam ölkəsi olan Küveytə hücum etdi. Xalqını, zatən İranla olan döyüşdən bu yana çətinliyə soxan İraq, ardından embarqolara səbəb olan Küveyt döyüşünə girməkdən çəkinmədi. Yenə fakturanı bu məmləkətin məzlum qadın və uşaqlarına mal etdilər. Təməl qida maddələri belə çətin ol/tapılan bu ölkədə ciddi sağlamlıq problemləri də yaşanmaqdadır.

Bu vaxt Amerika Rejimi öz mənfəətləri çərçivəsində və bölgədə qeyri qanuni varlığını qorumaq və asılı rejimlərə olan nəşr/təzyiqini artırıb onları daha çox zillətə sürümək xüsusilə Qəsb İsrail Rejimin qorunması üçün müsəlmanlara nəşr/təzyiq etmək üçün İraqa qarşı təşkil etdiyi əməliyyatlarda ən çox zərər və zülüme uğrayan zəif salınmış İraq xalqı və xüsusilə qadınlar və uşaqlardır.

Kənar bilindiyi üzrə Rusiya, Amerikadan sonra gələn ən böyük imperialistlərdən biriydi. Bu sifətinə güvənərək Əfqanıstana hücum etdi və Əfqanlı Müsəlmanların əlindən uduzmanın acı/ağrılı dadını daddı. Hər filmdəki xoşbəxt sona bənzəyən bir mənzərə kimi idi bu döyüşün zəfəri. Ancaq əsl tragediya bundan sonra başladı.

Bu səfər, Qövmçülük, siyasi və akidevi fərqliliklər Əfqanıstana müsəllət oldu. Vətəndaş müharibəsi başlayaraq, Müsəlman Müsəlmanı öldürdü. Bu vətəndaş müharibəsinin ardından Taliban adıyla məşhur olan bir qrup, gücləri əlinə keçirərək, İslam adına bir qırğın hərəkəti başlatdı. Özündən olmayan hər adam, təriqət, təriqət və qruplara qarşı vicdansız bir döyüş başlatdı. Bunlar, hər yeddi yaşından böyük olan oğlanlarının canlarını halal bilərək, minlərlə insanı öldürdü. Bu qırğının sonunda minlərlə ölü, dul qadın və yetim uşaqlar geridə qaldı. Dul qadınlar demişkən! Bu vəhşi insanlar Müsəlman qadınları əsir al/götürərək nökər olaraq bir-birlərinə hədiyyə edir və halqa açıq olan bir bazarda sərgiləyirlər.
İslam dünyasında qadın
Zatən Taliban, gücləri əlinə keçirdiyindən bəri, Əfqanıstan bir mədəniyyət çıxmazına girərək fikiri bir geriləmə görülmüşdür. Qadının evdən çıxması bir cür qadağan edilmiş, hələ hələ qadının çalışması haram olaraq görülmüş. Halbuki İslamda qadın cəmiyyətin təməlidir.

İndi isə gözlərimizi öz məmləkətimizə çevirək. Türkiyə, qərb dünyasıyla, İslam ölkələri arasında sıxışmış qalmış və bu iki mədəniyyət arasında körpü vəzifəsi halına gətirilən bir ölkədir. Buna görə Türkiyə nə qərbdə, nədə şərqdə iştirak edər. Osmanlı İmperatorluğu yıxıldıqdan sonra daha çox qərbə meyl edən Türkiyə, artıq özünü tamamilə Avropaya indekslərkən, bəzi şəxslər öz içindəki İslami motivləri inkar edərək, bu dəyərləri silmək istəməkdədirlər. Türkiyədə, Respublika Tarixinin ilk başlarında əməkçi kəndlilərimiz, şəhər mərkəzlərin pisliklərindən uzaq olaraq özlərini mühafizə etmiş olub, öz ənənə və ənənələriylə birlikdə dinlərinə də sahib çıxmışlar.

Lakin iyirmi birinci əsrimizdə insanların komünikasyon vasitələri vasitəsiylə dünyada və öz ölkələrində nə olub bitiğini xəbər alan xalq, hər şeyi köhnəsi kimi kor-koranə, ana ata ədəd/adəti deyə qəbul etməməkdədir. Mətbuatın da köməyiylə, insanlar daha da araşdırmaya yönəlmişlər. Bu kimi şeylər, Türkiyədə ki insanları bir çox mövzuda olduğu kimi, dinlərini də araşdırmalarına səbəb olmuşdur. Bunun nəticəs(n)i bir çox mədəniyyət səviyyəsi yüksək olan, xüsusilə universitet ətrafında, İslama yönəlmə müşahidə edilmişdir. Bundan narahat olan qərb indeksli insanlar isə, hərəkətə keçərək bu gülləri, bağçalarından qoparmaq istəməkdədirlər. Müsəlman bir ölkədəki Müsəlman qadının, təməl inancılarından biri olan başını örtmə mükəlləfiyyətini qadağan edən bu insanlar, bun sivilizasiya və müasirlik kimi anlayışlara sığınaraq edirlər. Burada yenə Müsəlman qadın hədəf alınmış və ən təbii haqqı olan təhsil və təhsili əlindən alınmaq istənməkdədir.

Bu zehniyyətlərin hədəfi, Müsəlman birliklərini cahil buraxmaqdır. Cəmiyyət içində dini, ancaq cahillərin bir ənənəs(n)i olaraq göstərərək, əsl olan, özlərinin yetişə bilmədiyi, yüksək İslam mədəniyyətini palçıqla suvamaqdır.

Yaxşı, İnsanın ağılına dərhal bu sual gəlir; bu zülmün, istismar edilmənin və İslam düşmənlərinin şeytanı fikir və davranışlarına qarşı Müsəlmanların özlərini necə müdafiə etmələri lazımdır?

Hər şeydən əvvəl, dünya Müsəlmanlarının bu vəziyyət qarşısında özlərinə olan etibarlarını artırmaları lazımdır. İslam düşmənləriylə və dünya istismarçılarıyla olan bağlarını qoparmaları lazımdır. Belə ki, gözündə nəhəng kimi böyütdüyü bu zalımları, əsl mövqesinə yerləşdirmək lazımdır.

Müsəlman anaların, uşaqlarıyla olan mənəvi boşluğunu doldurub onlara düşmənin çirkin və gözəl göstərmə məqsədiylə boyanmış yüzünü tanıtmaq vəzifələridir. Bununla birlikdə onların yaxşılığını istəyən, zəfərə çatmalarındakı səylərini dəstəkləyən və dostları olan İnsanlara yönəltməlidirlər.

Gerçək müstəqilliyinə çatmış izzətli analar, gələcək nəsilləri, bu uca İlahi həyat tərzinə, inkişaf etmişliyə və mənəviyyat qalasına çatdırmağa işləri hər şeydən daha əhəmiyyətlidir. ..Kısacası hər şeydən əvvəl bunun İslam cəphəsiylə küfr cəphəsi arasında meydana gəlmiş olan əhəmiyyətli bir mədəni döyüş olduğunu fərqinə varıb bu cəphə hər kəs özünə düşən Allah razılığı üçün etməklə vəzifəlidir.

Əgər Allahın dininə kömək edəcək olsanız, Allah da sizə kömək edər və sizlərə stabillik və müqavimət gücü verər. (Quran-i Kərim)

Əvvəlki məqalə” Artur Şopenhauer ” dən qadınlar haqqında maraqlı fikirlər
Növbəti məqalədəIYUL ayında burclər sizə nə vəd edir? – 2 bürcü bədbəxtlik, 3 bürcü, xoşbəxtlik, 2 bürcü bol qazanc, digər bürcləri isə…